Software development

Infocom nudi izradu poslovnih aplikacija koje klijentu omogućavaju automatizovanu i potpunu kontrolu nad poslovnim procesima. Aplikacije mogu da budu dizajnirane prema specifičnim potrebama klijenta. Softverska rješenja koriste SQL Server platformu za čuvanje i upravljanje podacima, a za organizacije koji nemaju potrebu za kompleksnijom IT strukturom nudimo “stand-alone” programe koji ne zahtijevaju postojanje servera.

poslovne aplikacije
Poslovne aplikacije i Business Intelligence

Windows radno okruženje

Naše desktop aplikacije imaju intuitivno radno okruženje modernog dizajna. Windows programi koje stvaramo koriste nove tehnologije pristupa podacima (data access technology) koje preporučuje Microsoft za svoje .NET Framework razvojno okruženje.

Osnovne odlike softvera koji razvija Infocom

  • Intuitivan korisnički interfejs
  • Laka integracija sa popularnim Microsoft aplikacijama
  • Laka implementacija
  • Siguran pristup podacima i aplikaciji

Integracija sa Business Intelligence servisima

Izrada softvera za upravljanje poslovnim procesima je jedna strane medalje u razvoju modernog softverskog rješenja. Na drugoj strani je poslovna analitika koja iz mnoštva podataka izdavaja korisnu informaciju i predstavlja je na vizuelan način. Business Intelligence izvještaji su zasnovani na “data” modelu koji je povezan sa centralnom bazom podataka koji takođe koristi i izrađeni softver.  Ova povezanost omogućava vizuelizaciju informacija u realnom vremenu. Klijent može da pristupi izvještajima u cloud okruženju bilo kada i bilo gdje – sa  desktop računara ili mobilnog uređaja.

Grafički prikaz odabranih podataka iz svoje poslovne baze (prikazi se osveježavaju u realnom vremenu kada nastane promjena u bazi) možete da integrišete i na web sajt i time ih i javno prezentuje kada za tim postoji potreba.