Obuka za WordPress platformu

Trodnevna obuka za WordPress platformu u organizaciji Biznis Akademije Vijesti i InfoCom-a na PMF-u u Podgorici od 23. do 25. februara.

Predavanje uključuje praktičnu obuku na čijem kraju će njegovi polaznici biti sposobni da sami naprave svoj WordPress sajt ili blog.

Prvi dan – četvrtak, 23. februar, početak u 17h.

 • Upoznavanje sa osnovnim web pojmovima
 • Osnove WordPress-a
 • WordPress koncept (razumijevanje blog koncepta i CMS-a)
 • Upoznavanje sa osnovnim sistemskim zahtjevima za instalaciju WP-a
 • Upoznavanje sa XAMPP softverom i njegovom funkcijom
 • Upoznavanje sa Apache, PHP i MySQL
 • Upoznavanje sa phpMyadmin-on i kreiranje baze za WP sajt
 • Instalacija WordPress-a na localhost (lokalno, na svom računaru)
 • Povezivanje sa MySQL bazom i upravljanje sa njom
 • Rad sa WordPress-om (kontrolna tabla – Dashboard)
 • Instaliranje WordPress teme

Drugi dan – petak, 24. februar, početak u 17h.

 • Struktura fajlova WordPress tema
 • Dodavanje i upravljanje sa novim user-ima i autorima
 • Administriranje WP sajta sa više autora
 • Kreiranje kategorija i tagova
 • Podešavanja, izrada strana, obajvljivanje posta
 • Kreiranje menija
 • Podešavanje početne strane, rad sa header-om i footer-om
 • Objavljivanje posta, razlika između posta i stranice
 • Formatiranje teksta u postu
 • Postavljanje widget-a (upoznavanje sa najčešće upotrebljavanim widget-ima)
 • Upload fotografija i kreiranje galerije
 • Podešavanje Permalinks

Treći dan – subota, 25. februar, početak u 17h.

 • Upravljanje komentarima i zaštita od spam poruka
 • Povezivanje WP-sajta sa društvenim mrežama
 • Razumijevanje analitike i šta nam ona govori o našem sajtu
 • Instaliranje Google analytics koda u WP-sajtu
 • Upoznavanje sa konfiguracionim fajlom wp-config.php
 • Zaštita konfiguracionog fajla
 • Ažuriranje i backup WP-sajta
 • Osnovni elementi zaštite WordPress sajta
 • SEO optimizacija sajta za pretraživače
 • Demonstracija instalacije WP sajta na serveru
 • Pronalaženje odgovarajućih tema za WP sajt
Obuka za WordPress platformu