Da li će nam Bitcoin donijeti mnogo više?

Kraj 2017. godine obilježio je rast kriptovalute Bitcoin koji je došao do vrijednosti od skoro 20.000 $. Ovaj meteorski rast Bitcoin-a koji je na početku godine vrijedio 800 $ analitičari objašnjavaju na različite načine. U jednome se slažu, da je Bitcoin opasan balon. Britanski ekonomista Džon Mejnard Kejns koji je proučavao iracionalne i emocionalno donešene odluke kod investitora kada ih obuzme špekulativna groznica i pohlepa kaže:

„Ovo je vrsta balona koji se formira kada prosječno mišljenje pokušava da pogodi kakvo će biti prosječno mišljenje“.

Designed by Freepik

Koja će vrijednost Bitcoin-a biti u budućnosti i kada će balon pući teško je predvidjeti. Međutim, kako su iracionalne i pohlepne odluke dovele Bitcoin u samu žižu, šira javnost malo zna o blokchain tehnologiji. U tehnološkim krugovima sve je više prisutna priča da će ova tehnologija donijeti revoluciju u IT svijetu. Neki idu čak i dalje smatrajući da će taj tehnološki iskorak biti veći i značajniji od pojave interneta.

Kako funkcioniše blokchain tehnologija?

Nastankom Bitcoin-a 2009. godine nastalo je novo poglavlje u finansijskim transakcijama u kojima nema posrednika. Za ovakve transakcije bilo je potrebno povjerenje tj. neko ko će da garantuje sigurnost transakcije. Rješenje je upravo blokchain baza podataka koja se ne nalazi na jednom mjestu, već je čine blokovi koji su međusobno povezani. Ovo je decentralizovana baza podataka, koja je podijeljena u blokove sa međusobno povezanim čvorovima. Osnova svega je matematički algoritam BlokChain, koji omogućava zapisivanje svih odrađenih transakcija. Njegova sigurnost je u tome što neće dozvoliti transakciju novca koji nemamo (npr. štampanje novca od strane države). Zbog ovoga je i količina Bitcoin-a ograničena i prema nekim proračunima posljednji će biti izrudaren 2140. godine.

Primjena blokchain tehnologije

Tehnološki potencijal je ogroman. Mnogi strahuju da ogromno tržište usluga u kojima posrednici ubiraju veliki profit bi moglo da nestane primjenom blokchain tehnologije. Ova tehnologija bi mogla da dovede do bržeg i sigurnijeg poslovanja, a njena primjena je moguća u svim sferama poslovanja.

Transferi novca, koje nude banke i ostale finansijske institucije su negdje na nivou od 5 do 15 procenata vrijednosti sa vremenom izvršenja do 5 dana. BlokChain bi mogao ovakvu transakciju naplatiti 1 $ i izvršiti je za 10 minuta koliko je potrebno da se sljedeći blok transakcija doda na postojeći.

Primjena blokchain tehnologije u katastarskim službama gdje bi bile zabilježene sve transakcije nad nepokretnostima je veoma zanimljivo rješenje koje bi grad London mogao da primijeni u svojoj gradskoj upravi.

Gledajući u budućnost, Bitcoin kao valuta je manje važan, tehnologija sa kojom funkcioniše može da napravi decentralizovan internet, smanji birokratiju, pa čak kako kaže nekadašnji ministar finansija Grčke Janis Varufakis i korupciju svede na istorijski minimum..

Da li će ova tehnologija imati meteorski uspon kao Bitcoin ostaje nam da vidimo. Jedno je sigurno, njene mogućnosti su velike. Da li će dovesti do “revolucije” ostaje nam da vidimo.

Da li će nam Bitcoin donijeti mnogo više?
Tagged on: