Cloud ili fizički server?

Koja je razlika između čuvanja podataka u cloudu ili na sopstvenom serveru u kompaniji? Da li ste u konfuziji koju opciju izabrati kada dođe vrijeme za donešenje odluke o tome koju tehnologiju koristiti za čuvanje i transakciju podataka?

Cloud serveri

Ako je potrebno da postignete IT performanse bez velikih troškova povezanih sa kupovinom i održavanjem hardverske infrastrukture, cloud serveri su dobra opcija. Mnoge male i srednje kompanije, kao i one sa promjenjivim zahtjevima i obimom posla, pronalaze u cloud serverima najefikasnije rješenje.

Cloud serveri mogu biti konfigurisani da pruže nivo performansi, bezbjednosti i kontrole sličan onome koji daju tradicionalni serveri. Ali umjesto da koristite fizički hardver, vaše poslovanje možete zasnovati na virtuelizovanom okruženju kojim upravlja vaš cloud hosting provajder. Korist je prije svega ekonomska jer dijelite hardver sa drugim klijentima provajdera.

Kada su u pitanju cloud serveri, korisnik plaća samo iznajmljeni prostor što pruža dosta fleksibilnosti, jer se resursi mogu podešavati (povećavati ili smanjivati prostor) i time izbjeći plaćanje troškova hardverske infrastrukture.

Fizički serveri

Fizički serveri su dio vaše kompanijske hardverske infrastrukture i u potpunosti su vaši. Ovo su dobra rješenja za velike organizacije i kompanije koje zahtijevaju najveći nivo bezbjednosti podataka i dostupnost 24x7x365. Kompanije koje koriste fizičke servere najčešće imaju složene aplikacije za rad sa podacima, kao što su baze podataka i Big Data platforme, koje uz hardver predstavljaju vrijedan dio kompletne IT infrastrukture.

Posjedovanje ovakve infrastrukture traži veliki IT kapacitet za upravljanje i održavanje.

Cloud serveri vs. fizički serveri

Koliko brzo podatci mogu da budu dostupni online? Sa cloud serverima, vaši resursi biće dostupni u roku od nekoliko minuta. Sa fizičkim serverima to može da varira zavisno od kompleksnosti mreže – da li je mreža samo na jednoj geografskoj lokaciji ili na više njih.

Mogu li da da se nadograde RAM, prostor na disku i CPU? Odgovor je potvrdan za obije opcije – cloud i fizičke servere. Ključna razlika je da sa cloud serverima nadogradnja može da se postigne sa nekoliko klikova mišem ili čak i automatski korišćenjem API. Kod fizičkih servera, ovo je manuelni proces koji zahtijeva da se zakaže potrebno održavanje / nadogradnja.

Može li se dostići velika dostupnost i cjenovna efikasnost? Da, za obije opcije. Ipak, ovo može biti brže dostignuto sa cloud serverima. Konfiguracija “high-availability” (HA) okruženja sa više cloud servera i load balancer se mogu postići u roku od nekoliko minuta. Kod fizičkih servera ovo može potrajati satima. Još jedna ključna razlika je da izgradnja HA okruženja  u cloud okruženju može da bude jeftinija i do 60%.

Dostupnost alata? U cloud okruženju alati za ovaj servis su spremni kroz tzv. “community-driven” open development API. Kod fizičkih servera softverski alat je tzv. “vendor-driven”.

Može li se pokrenuti efikasna segmentacija resursa? Da, dijeljenje resursa u segmente prema funkcijama daje mogućnost lakog budućeg mijenjanja i poboljšavanja (skalabilnost) i upravljanje.

Može li se tražiti usklađivanje sa bezbjednosnim i drugim potrebama? Ako je ovo zahtjev u vašem poslovanju, onda su fizički serveri najbolji izbor za vaš biznis. Potpuna usklađenost može biti dostignuta kroz vaše “dedicated” radno okruženje. Ukoliko želite brz pristup velikim fajlovima, kontrolu nad povjerljivim informacijama ili usklađenost za zakonskim odredbama, onda izaberite sopstvenu serversku arhitekturu.

Da li se može serverima upravljati u pokretu sa mobilnih uređaja? Da, sve glavne mobilne operativne platforme su kompatibilne  sa cloud serverima. Ovo nije slučaj sa fizičkim hardverom i upravljanje se svodi na manuelni proces.

Da li cloud i fizički server mogu da budu pokrenuti u jednom okruženju? Cloud je moćna tehnologija, ali nije uvijek potpun odgovor za svaki biznis i obim posla. Moguće je stvoriti hibridno radno okruženje – kombinovati snagu fizičkog servera sa fleksibilnošću i agilnošću cloud tehnologije.

Prednosti i nedostaci

Cloud serveri – prednosti

 • Nema kupovine hardvera
 • Neograničen broj instanci servera
 • Neograničeno skaliranje diska
 • Dinamičko skaliranje
 • Platite ono što koristite
 • Obezbijeđena redudantnost i lak povratak na prethodnu situaciju

Cloud serveri – nedostaci

 • Propusni opseg (bandwidth) je limitiran i skup
 • Prostor na disku je skup
 • SQL skladištenje je skupo
 • Smanjene performanse u nekim slučajevima
 • Manja kontrola

Fizički (dedicated) serveri – prednosti

 • Potpuna kontrola
 • Obilan prostor na disku
 • Jeftin disk prostor
 • Propusni opseg (bandwidth) je jeftin
 • SQL skladištenje je jeftino
 • Visoke performanse
 • Prostor za unaprjeđenje

Fizički (dedicated) serveri – nedostaci

 • Limitiran fizički prostor diska
 • Fizičko skaliranje limitirano (vertikalno)
 • Hradverski kvarovi
 • Konfiguracija i upravljanje infrastrukturom
 • Teži povratak na prethodnu situaciju
Cloud ili fizički server?
Tagged on: