Zašto je Big Data značajno za vaš biznis

Šta je Big Data?

Bez Big Data kompanije će ostati slijepe i gluve – Geoffrey Moore

Big Data je termin koji se odnosi na velike i kompleksne skupove podataka čija veličina, kompleksnost i brzina rasta ih čine teškim za praćenje, upravljanje i procesuiranje tehnologijama i softverskim alatima, kao što su relacione baze podataka.

Tri glavne dimenzije Big Data prepoznate kao “3V” su Volume, Variety i Velocity:

Volume – se odnosi na količinu podataka koju čuvamo u našim bazama podataka.

Variety  – Podaci koji se skupljaju iz mnoštva izvora su raznoliku po svom formatu. Današnje poslovanje ne zahtijeva samo čuvanje i analiziranje strukturiranih podataka, već i podataka sa društvenih mreža, video i audio fajlova, tekstova, mišljenja – dakle sve ono što se prepoznaje kao nestrukturirani podaci. U vremenu koje je prethodilo Big Data i tehnologijama koje je nova era donijela sa sobom, analiziranje nestrukturiranih podataka je bio samo san.

Velocity – Brzina kojom pristižu novi podaci je često veća od brzine kojom se podaci obrađuju.

U svijetu se dnevno kreira 2,3 triliona giagabajta podataka, dok je 90% današnjih podataka napravljeno u zadnje dvije godine. Jedna studija je pokazala da će do 2024. godine svi enterprise serveri u svijetu procesuirati digitalni ekvivalent gomile knjiga koje bi mogle da se protegnu na razdaljinu od 4,3 svjetlosne godine do Alfa Centauri , galaksije najbliže našem Mliječnom putu.

Kada skupovi podataka (data sets) postanu izuzetno veliki i analizu nad njima nije moguće sprovesti upotrebom tradicionalnih “data processing” aplikacija, možemo da smatramo da smo ušli u svijet Big Data. Izazov koji u tom svijetu stoji pred nama uključuje analiziranje, pretragu, dijeljenje, čuvanje, transfer, vizuelizaciju i privatnost podataka.

Database big data

Koristi od Big Data

Big Data omogućava kompanijama da kroz efikasno praćenje, procesuiranje i analiziranje podataka koji se odvija kroz proces biznis inteligencije (business intelligence – BI) bezvrijedne podatke u izvornom obliku pretvorimo u korisnu informaciju koja će biti iskorišćena za donošenje vrijedne i profitabilne poslovne odluke. Drugim riječima, osnovna korist od Big Data za mnoge kompanije je povećanje prodaje, smanjenje troškova, bolji korisnički servis itd.

Koristi koje su mjerljive prihodom i novcem nijesu jedine koje Big Data nosi sa sobom.

1. Odgovori na mnogobrojna pitanja

Upravljanje biznisom se u velikoj mjeri svodi na traženje odgovora na mnogobrojna pitanja i donošenje odluka sa ciljem da one budu profitabilne.

  • Šta klijenti žele?
  • Koje su potrebe klijenata?
  • Koji klijenti najviše troše?
  • Zašto ljudi biraju određene proizvode ili opcije?

Prije primjene današnjih analitičarskih tehnika, traženje odgovora na neko od sličnih jednostavnih pitanja je moglo da uzme i nekoliko dana ili sedmica. Sa današnjim big data intelligence platformama put do odgovara na složena pitanja je skraćen sa nedjelja i dana na sate i minute.

2. Tačnost podataka

 Kada uvrstite big data u proces donošenja odluka, ne samo da ostvarujete potpun i raznovrstan uvid u podatke, već i njihov tačan prikaz. Sa pravom BI platformom kompanije mogu da objedinjuju podatke iz raznovrsnih izvora i umanje rizik od netačnosti.

3. Snaženje nove generacije zaposlenih

Mnogi pripadnici starijih generacija su tehnološki imigranti. Način na koji ljudi traže odgovori na pitanja i upotreba novih tehnologija u tom procesu se razlikuju među pripadnicima različitih generacija. Koristeći današnje snažne analitičarske platforme mladi analitičar rođen u eri potpune dominacije informacione tehnologije, ne samo da može da dođe do odgovora na mnogobrojna pitanja, već  može da postavlja i pitanja u vezi samih pitanja. Nova znanja i sklonost ka korišćenju novih tehnologija kod mladih analitičara podstiče kreativnost i “outside-the-box” razmišljanje.

Ljudi koji rade u svijetu Big Data treba da imaju čvrsta znanja kako iz matematike, statistike, programiranja, rudarenja podataka (data mining), analitike, poznavanje poslovnih procesa, kao i talenat za kreativnost i logičko rasuđivanje . Nova era u kojoj caruje Big Data zahtijeva nov način razmišljanja koji mlađe generacije nose sa sobom.

Zašto je Big Data značajno za vaš biznis
Tagged on: