Seminar za Lead Implementer ISO 27001:2013

Kompanije Atia, InfoCom i Finance Plus organizuju seminar za LEAD IMPLEMENTER ISO 27001:2013 kako biste mogli izgraditi sistem upravljanja sigurnošću informacija prema preporukama međunarodnog standarda ISO/IEC 27001.

Seminar za Lead Implementer ISO 27001:2013