Internet of Things (IoT)

Vjerovatno ste čuli za frazu “Internet of Things” (IoT), ali ste se možda pitali šta to tačno znači. Internet of Things predstavlja revoluciju i promjenu u načinu na koji biznisi, mnoge organizacije i potrošači ostvaruju interakciju sa fizičkim svijetom.

IoT se odnosi na vezu između uređaja na internetu (pri tome se ne misli na tipične uređaje poput računara ili pametnih telefona). Automobili, kućni aparati ili bilo koji drugi uređaj koji koristi “pametnu tehnologiju” mogu biti povezani kroz IoT.  Imajući u vidu da IoT stalno raste, u narednim godinama sve više uređaja će se priključiti ovoj listi.

Popularan primjer je pametni frižider. Šta ako bi vaš frižider mogao da vam saopšti da je nestalo mlijeka u njemu, šaljući vam poruku nakon što su njegove interne kamere uočile da je potrošena ova namirnica, ili da je istekao rok trajanja zapisan na pakovanju?

Istraživanje Business Insider-a kaže da će biti više od 24 milijarde IoT uređaja na Zemlji do 2020. godine, što je otprilike četiri uređaja po osobi na našoj planeti. Takođe se predviđa da će biti investirano oko 6 milijardi dolara u IoT rješenja, uključujući razvoj aplikacija, hardver, integraciju sistema, čuvanje podataka, bezbjednost i povezivanje. Sa druge strane ova investicija bi mogla da generiše 13 triliona dolara prihoda do 2015. godine.

IoT nije sasvim nov izraz. Ovaj koncept je predmet diskusija i razvoja u tehnološkim kompanijama već decenijama (prvi toster sa internet konekcijom je predstavljen 1989. godine).

IoT je više od pametnih kućnih aparata. Ovaj sistem će u svom daljem razvoju obuhvatiti i pametne gradove – povezana saobraćajna signalizacija koja nadgleda korišćenje javne infrastrukture, ili pametne korpe za otpatke koje šalju signal kada treba da budu ispražnjene.

Da li je IoT siguran?

Kod svakog novog tehnološkog izuma glavni izazov je pitanje sigurnosti. Uređaji koji mogu biti dio IoT liste u sebi nose mnogo ličnih podataka o pojedincima i njihovom kretanju i navikama, a pri tome se te informacije dijele sa drugim uređajima i čuvaju u bazama podataka kompanija koje ih razvijaju..

 Stručnjaci koji se bave bezbjednošću često ističu da nije dovoljno urađeno da bezbjednost i privatnost bude poboljšana u odnosu na početnu fazu IoT, a često su da bi dokazali svoje tvrdnje hakovali mnogobrojne uređaje – od automatske rasvjete do pametnih frižidera. Sa druge strane, IoT za sada nije bio često na meti hakera, što se može objasniti činjenicom da još uvijek mali broj ljudi koristi pametne kućne uređaje. Ipak, kako finansijska korist od ove vrste sajber napada bude isplativija, to će i njihov broj sasvim sigurni biti veći.

Kratak odgovor na pitanje o bezbjednosti jeste da je IoT relativno siguran i da je vjerovatnoća da bi mogli da pretrpite štetu od zlonamjernog napada jednaka kao i da vaš PC bude napadnut.

Big Data analitika i IoT – dvije strane iste medalje

Dok sa jedne strane Big Data predstavlja analitiku nad velikom količinom podataka konsolidovanih na jednom mjestu (data warehouse), IoT upotrebom povezanih uređaja prikuplja podatke raznovrsnih formata, često u realnom vremenu. Big Data i IoT su dio istog kontiniuma. Teško je zamisliti IoT bez Cloud-a, kao i Cloud bez analitike nad podacima.

Ako imate mnogo povezanih uređaja koji kreiraju podatke, ti podaci će završiti u Cloud okruženju. Zbog velike količine podataka jedini način da se analiziraju jeste primjena Big Data principa. Analizom podataka preopoznaćete sadašnja stanja u okruženju u kojem se odvija vaš biznis, a uočavajući obrasce u ponašanju možete da predviđate i ono što će moći da se desi.

Internet of Things (IoT)
Tagged on: