SEO & Internet marketing

Da li klijenti mogu da Vas pronađu na internetu?

seo

Internet marketing ima za cilj da obezbijedi relevantni saobraćaj prema vašem sajtu i poveća konverziju posjetilac-klijent.

Search Engine Optimization (SEO)

SEO obezbjeđuje relevantni saobraćaj i posjete sajtu i nezaobilazni je dio sveukupnog internet marketinga. Mi se koristimo etičkim SEO tehnikama koji su saglasni sa Google principima. SEO treba da obezbijedi da vaš sajt bude dobro rangiran u organic listi internet pretraživača prema izabranim ključnim riječima.

Internet pretraživači ocjenjuju i rangiraju vašu stranicu sa pravom kombinacijom ranking faktora. SEO je upravo proces koji treba da obezbijedi da je sadržaj na vašoj internet stranici i njena konstrukcija u skladu sa ranking faktorima na kojima počivaju većina pretraživača.

Naš SEO je podijeljen u tri procesa:

 • On-Page SEO
 • Off-Page SEO
 • SEO Violations (ispravljanje SEO grešaka ukoliko postoje)
SEO faktori rade u kombinaciji

Svaki od ovih procesa sadrži više individualnih SEO faktora koji imaju specifičnu težinu i važnost.

Nijedan pojedninačni SEO faktor ne garantuje dobro rangiranje u pretraživačima. Dobro urađeni HTML naslov neće pomoći ako sadržaj na stranici nije kvalitetan. Takođe, posjedovanje mnoštva linkova neće donijeti mnogo koristi ako su svi ti linkovi lošeg kvaliteta. Posjedovanje nekoliko pozitivnih faktora može povećati šansu za uspjeh kada je u pitanju prisustvo sajta u rezultatima pretrage, dok prisustvo negativnih faktora tu šansu može uništiti.

SEO i internet marketing

On-Page SEO faktori

On-Page SEO faktori su oni na koje vlasnik sajte u potpunosti utiče. Koja vrsta sadržaja će biti objavljena? Da li imate važne HTML tragove koji pomažu pretraživačima (i korisnicima) da utvrde relevantnost? Kako arhitektura sajta pomaže ili ometa pretraživače?

Najvažniji On-Page faktori:

Sadržaj (Content)

 • Kvalitet sadržaja – Da li stranice imaju dobro napisan sadržaj koji se bavi suštinom
 • Ključne riječi – Da li stranice koriste riječi i fraze po kojima se nadate da će biti tražene
 • Svježina – Da li održavate sadržaj
 • Vertikalnost – Da li imate slike, lokalne vijesti, videa i drugi vertikalni sadržaj
 • Odgovori – Da li je vaš sadržaj usmjeren kao direktan odgovor na upite u pretraživanjima

Arhitektura (Architecture)

 • Crawl – Da li pretraživači mogu lako da pretražuju vaš sajt
 • Mobilna verzija – Da li je vaš sajt prilagođen mobilnim uređajima
 • Brzina – Da li se stranice brzo učitavaju
 • Linkovi (URL) – Da li linkovi koriste riječi od značenja
 • HTTPS – Da li sajt koristi HTTPS pružajući sigurno povezivanje

HTML

 • Naslovi (Titles) – Da li HTML title tagovi sadrže ključne riječi relevantne za sadržaj na strani
 • Opis (Description) – Da li meta description tagovi opisuju sadržaj na strani
 • Struktura (Structure) –  Da li stranica koristi strukturirane podatke da poboljša izlistavanja
 • Zaglavlja (Headers) – Da li “headlines” i “subheads” koriste ključne header tagove sa relevantnim ključnim riječima
Off-Page SEO faktori

Off-Page ranking faktori su oni na koje vlasnici sajtova nemaju direktnu kontrolu. Internet pretraživači ih koriste jer su još na samom početku naučili da oslanjanje samo na signale koje kontrolišu vlasnici sajtova nije davalo najbolje rezultate. Na primjer, neki vlasnici sajtova možda pokušavaju da prikažu svoj sajt relevantnijim nego što on zaiste jeste u realnosti.

Zbog toga On-Page faktori nijesu dovoljni.  Više signala je potrebno pretraživaču kako bi ponudio najbolje stranice u svojim odgovorima na svaki pojedinačni upit.

Najvažniji Off-Page faktori:

Povjerenje (Trust)

 • Autoritet – Da li linkovi, dijeljeni sadržaj i drugi faktori čine sajt relevantnim i autoritetnim
 • Angažovanost – Da li posjetioci provedu neko vrijeme čitajući sadržaj ili brzo napuštaju stranicu
 • Istorija – Da li sajt i njegov domen postoje već neko vrijeme, funkcionišući na isti način

Linkovi (Links)

 • Kvalitet – Da li su linkovi od provjerenih i relevantnih sajtova
 • Tekst – Da li linkovi ukazuju vode na stranice koristeći riječi po kojima može da bude pronađen
 • Broj – Da li ima dovoljno linkova koji vode ka vašem sajtu

Socijalne mreže (Socials)

 • Reputacija – Da li članovi socilajnih mreža koji su respektovani dijele vaš sadržaj
 • Dijeljenja (Shares) – Da li mnogi dijele vaš sadržaj na socijalnim mrežama
SEO greške

Ne pravite grešku. Pretraživači žele da vlasnici sajtova primjenjuju SEO jer im to pomaže da poboljšaju svojerezultate pretrage. Pretraživači nude pomoć u formi uputstava, blog postova i videa kako bi ohrabrili ljude na primjenu odreženih SEO tehnika.

Međutim, postoje tehnike koje pretraživači smatraju kao “spam” ili “black hat”, što može dovesti do toga da vaša stranica bude kažnjena ili, što je najgore, bude zabranjena u potpunosti na pretraživačima.

Kršenje SEO principa se odnosi na taktike koje imaju za cilj da manipulišu sa razumijevanjem pretraživača o stvarnoj relevantnosti sajta.

Tehnike kojim se mi služimo se striktno u skladu sa svim etičkim principima SEO.

PPC

Pay-Per-Click je metod koji omogućava Vašem sajtu da dođe do relevantnih posjetilaca preko plaćenih oglasa, gdje zapravo plaćati klik posjetioca na oglas koji ga je doveo do vašeg sajta.

Da li je Organic SEO bolji od PPC?

SEO je važan čak i ako imate pokrenutu PPC kampanju, jer pojedini internet korisnici ignorišu “plaćene rezultate”. Osnovna prednost SEO je jer donosi visoko kvalitetan saobraćaj. Dobro rangiranje na Google-u prema određenoj ključnoj riječi znači da je Vaš sajt prepoznat kao kredibilan izvor.

PPC je najbrži put da napravite prodor u vrh rezultata pretrage, dok Vaš sajt još uvije gradi reputaciju i dobar rang na organic listama.

Social Media Marketing

social media

Budite u direktnom kontaktu sa klijentima. Popularnost socijalnih mreža je velika i prisutnost Vašeg brenda na njima i interakcijama sa pratiocima pomoći će da Vaš brend bude široko prepoznatljiv.

Prisutnost na društvenim mrežama i svakodnevna interakcija sa pratiocima biće pozitivno vrednovana i od strane internet pretraćivača što će uticati na bolje rangiranje Vašeg sajta.

Email marketing

Značajan broj ljudi je obavio kupovinu kao rezultat email marketing poruke. Kupci često ne kupuju nakon prve interakcije sa prodavcem i nije neobično ako se kupovina desi neko vrijeme nakon što su se upoznali sa brendom. Za to vrijeme izgradite povjerenje sa potencijalnim kupcem, a email kampanjama možete konzistentno graditi i održavati takvu vezu.

Ako želite da poboljšate online prisutnost i vidljivost vašeg sajta ili brenda obratite nam se sa zahtjevom za procjenu OVDJE.