Business Intelligence (BI)

Ukoliko se u svom poslovanju srijećete sa velikom količinom podataka iz kojih sve teže možete da dobijete kvalitetnu informaciju, onda je pred vama Big Data izazov. Vaša IT arhitektura vam ne dozvoljava da objedinite sve podatke koje koristite. Upravljanje nestrukturiranim podacima i podacima koji se nalaze na različitim platformama često su van tradicionalnih IT sposobnosti i ne mogu omogućiti neprekidne tokove informacija u realnom vremenu.

Big Data je termin koji se odnosi na velike količine podataka, različitih formata i strukture, koje generiše poslovni proces. Big Data proces obuhvata skladištenje podataka, njihovo analiziranje, uočavanje obrazaca, dijeljenje između članova organizacije, pretraživanje, predviđanje trendova, vizuelizaciju, osvježavanje i održavanje sigurnosti.

Neka vaši podaci rade za vas, a ne vi za njih.

Business Intelligence (BI) servisi koje nudimo

BI konsultacije. Pomažemo klijentima da iz sirovih podataka dobije vrijedne informacije i riješe BI izazove koji su pred njima u poslovanju, kao što su analiza podataka iz različitih izvora, implementacija BI rješenja i korišćenje pogodnosti koje daju Big Data tehnologije.

BI razvoj. Zavisno od potreba klijenta, predlažemo tehnologiju, razvijamo data warehouse (skladište podataka), dizajniramo ETL proces (preuzimanje i objedinjavanje podataka iz različitih izvora na jednom mjestu u formatu pogodnom za analitiku), isporučujemo OLAP/OLTP sisteme i obezbjeđujemo potrebne softverske licence.

Izvještaji i vizuelizacija podataka. Sa vizuelizacijom podataka u našem portfoliju BI servisa, pomažemo klijentima da vide dalje od samih brojeva, fokusiraju se na važne informacije i brzo uoče promjene i trendove. Vizuelizacija podataka pretvara podatke u značenje, a značenje u razumijevanje. BI prevodi sve to u jezik vašeg biznisa.

Koje vrste kompanija koriste BI?

Da li je vaša kompanija zakoračila u Big Data – svijet velike količine podataka? Šta je Big Data i zašto je značajno za vaš biznis pročitajte na našem blogu.

Svaki biznis u kojem se donose strateške odluke i gdje je potrebno mjeriti poslovni proces po atributima karakterističnim za njega ima snažnu potrebu za BI.
Otkrivanje mogućnosti, smanjenje neefikasnosti i dobijanje stvarne vrijednosti od sistema koji je u upotrebu su najvažniji benefiti koje pruža BI.