Blog

Google ranking

Kako Google rangira sajtove? Poput svih internet pretraživača Google koristi automatizovani softver za analizu i rangiranje internet stranica. Ovo znači da su vizuelni elementi, poput grafike, fleš animacija i sličnog ignorisani od Google-a. Relevantnost internet strane zavisi kako od toga